Lillegutt av vårt bysbarn Thorbjørn Danielsen. En vakker, liten bronseskulptur av "Lillegutt” som sitter på huk i det lille grønt­anlegget nord for tilbygget til Handelsgymnasiet øverst i Jernbane- alléen, mellom denne gaten og det gamle jernbanesporet som tidligere gikk ned til havneområdet langs kirkegården. Skulpturen ble kjøpt av Sandefjord kommune i 1953. Danielsen var tidligere tegnelærer, treskjærer og laget flere kjente skulpturer, blant annet "Hoppe bukk".

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992