"Gutten", også kalt "Gutten i båten* av Kåre Orud står i Badeparken ved siden av rådhuset, i et lite vannbasseng - en skulptur i granitt, innkjøpt av Sandefjords Sparebank og skjenket til byen i forbindelse med bankens 100-års jubileum i 1957.
Gutten og båten skal minne om Sandefjord som gammel sjøfartsby, til tider en av landets største, både i seilskutetiden og senere.
Orud er særlig kjent for sine arbeider med hammer og meisel i granitt.

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992