Anders Jahre - en byste i bronse av billedhugger Nic. Schiøll.

En gave fra Sandefjord formannskap i forbindelse med innvielsen av Sandefjord bymuséum i tidligere Pukkestad gård, 4. juni 1956.

Bysten ble avduket noe senere og plassert foran inngangen til muséet mellom de to gamle pæretrærne.
Senere er bysten flyttet og står nå på tunet i nærheten av den nye uthusbygningen.

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992