Når vi nå befinner oss i parkområdet til det gamle Kurbadet, grunn­lagt av badelege Heinrich Arnold Thaulow.
Bautasteinen som han reiste foran inngangen til Badet i 1887 til Badets 50-års jubileum.
Denne gråsteinen er antagelig hentet fra Hjertnes strandområde der det på 1700-tallet i alt stod 7 bauta­steiner fra eldgammel tid.
De er alle borte i tidens løp fra sin opprinnelige plass.
I 1992 stod etpar igjen på Rica Park Hotel- området hvorav den ene delvis er blitt ødelagt.

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992