Folen av Ørnulf Bast - en bronseskulptur i skolegården til Byskole.
en kom på plass omkring 1960 og har siden vært godt benytte av barna til mang en ridetur som har gjort hesteryggen blankslitt etter
flittig bruk - et populært innslag i en grå skolegård.

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992