Fotballspillere - en bronseskulptur av Erling Såtvedt i Bugårdsparken.
Avduket 26. september 1962. Innkjøpt for kommunale midler og private bidrag bl.a. fra skipsreder Jørgen Jahre.
Han var i sin tid en ivrig fotballspiller.
Det er fart og dynamikk i denne skulpturen som er omtalt i Øistein Parmanns bok "Norsk skulptur".

Kilde: Henrik Sandberg Foto: Tore Sandberg,1992