Dronningensgate 38 er tomten på hjørnet av Dronningens gate og Tiedemans gate. Her er det nå (2021) et gatekjøkken med primært asiatisk mat. Tidligere lå det her en større mursteinsvilla tilhørende Inga og Yngve Christiansen. De drev Bertha Pettersen Begravelsesbyrå i Kongensgate. På 1940 og begynnelsen av 1950 tallet kjørte Yngve Christiansen både sykebil og begravelsesbil - kanskje en deprimerende opplevelse for de som i første omgang ble hentet av sykebil.

Rundt 1970 kjøpte Norsk Brædselsolje as (BP) eiendommen for å utvide arealet for bensinstasjonen. Den store utvidelsen uteble på grunn av lokal motstand i kommunen. Imidlertid ble det bygget en smørehall og en vaskehall.