2 sjøboder på Stub ble gitt i gave av konsul Lars Christensen i 1917 og fungerte som båthus i starten.  Beliggenheten rett utenfor sentrum  gjorde det enklere å rekruttere nye roere og i november 1917 var medlemstallet 29 personer.
Olav Wegger stilte tomt til disposisjon på Stub og allerede 17. mai 1918 ble nytt båthuset innviet og ble Roklubbens tilholdsted i 44 år, inntil flytting til Granholmen i 1962.