I 2020 står fortsatt dette huset i Rådhusgata 16 ved Byskolens lekeplass. Huset ble bygd av Sandefjords første lærer Mathias Hansen Raastad i 1801 eller 1802. Byen hadde da ikke eget skolelokale, og det var vanlig at læreren drev undervisningen hjemme.
Bygningen var fra 1879 til 1904 byens første brannstasjon.og brannmesterbolig.
Også dette huset unngikk å bli tatt av den store bybrannen i 1900.
Fra tidlig 1940 tallet hadde frisørmester Birger Doksrød sine lokaler med inngang fra nord.
I sydenden av bygget var det først bolig for vaktmesteren på Byskolen. Senere ble lokalet benyttet til SFO for skolen.

Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net