I 2020 står fortsatt dette huset i Rådhusgata 16 ved Byskolens lekeplass. Huset ble bygd av Sandefjords første lærer Mathias Hansen Raastad i 1802. Byen hadde da ikke eget skolelokale, og det var vanlig at læreren drev undervisningen hjemme.
1809 ble huset solgt for 1200 riksdaler til N. P. Warendorph.
1830 ble huset solgt ved auksjon for 855 speciedaler til madame Susanne Hoff.
Senere kjøpte klokker Sivertsen huset. Han var byens ordfører i 1845 når byen fikk bystatus.
Senere ble huset solgt til skipsreder Thomas Bryn.
1885 ble huset solgt for kr. 9.700,- til Sandefjord Kommune til bruk som brannstasjon og bolig for brannmesteren.
Brannstasjonen holdt til her til år 1900. Under den store bybrannen i 1900 strøk Bryns uthus med i brannen. Det lå nord for hovedbygningen og tett inntil denne så det var utrolig at hovedbygningen ble reddet.
Etter at brannstasjonen ble flyttet ble huset benyttet til kommunale og halvkommunale institusjoner, bl.a. bibliotek, husflidstue og underfogdens kontor.

29.09.1936: Tilhører Sandefjord Kommune. Skolevesen. Vaktmesterbolig.

Fra tidlig 1940-tallet hadde frisørmester Birger Doksrød sine lokaler her med inngang fra nord.
I sydenden av bygget var det først bolig for vaktmesteren på Byskolen. Senere ble lokalet benyttet til SFO for skolen.

   
https://www.lardex.net