L.J Rønning Trelastforretning lå vest for Tempobanen, og med innkjøring fra Skiringsalsveien mellom Corneliussen Mek Verksted og  Billakkerer Lund.
Det var en relativt liten trelastforretning med både enkle lagerbygninger og kontorer. Ble drevet av Arne Rønning som var sønn av grunnleggeren

Se bilde av stedet idag