Eneste buntmaker.
Etablert i 1916 av V. Nowoten.
Solgt til Hagen i 1933.