Gogsjø dampsag ble bygget av kjøpmann og reder P.C.Pedersen, verkseier Chr. Christensen og Gullik Vierød fra Andebu- som hadde god erfaring fra tidligere sagbruk.
Med en 12 HK maskin og smie, ble saga tatt i bruk i 1873. Det fulgte også med bolig for sagmester og maskinist.
Allerede i 1879 brant sagen ned. Vierød som da hadde overtatt andelene, bygde straks sagen opp igjen.
Det var flere eierskifter av saga i årenes løp. 
I 1907 brant saga ned for annen gang. Året etter stod den gjenreist, Skorge-familien var nå inne i bildet.
I denne perioden, kunne det være mer en 12 ansatte og et like stort antall hester.
1932 overtok Anders Skorge alle rettigheter.
Leveranser til hvalfangsten var flere år betydelig, men dabbet av med fangstens nedtrapping sist i 1960 årene.
Deretter overok  et byggefirma saga.

 

Se bilde av stedet idag