Midtåsen ligger sør for Mosserødjordet, mellom Mokollen i vest og Mosserødveien/ Dølebakken i øst. Det ca. 60 mål store området er nær knyttet til tidligere skipsreder Anders August Jahre.

Jahre var født i Sandefjord (Sandar) i 1891 og bodde på Midtåsen til han døde i 1982. Han var ut­dannet jurist og drev privatpraksis noen år, før han grunnla Anders Jahres Rederi i 1922. Mest kjent er han som eier av hvalfangstselskapet Kosmos A/S, grunnlagt i 1928, som gjorde ham kjent som en «stor» reder både nasjonalt og internasjonalt. Han etablerte også flere andre bedrifter, bl.a. Jahres Fabrikker A/S og Sandar Fabrikker A/S. Jahre gav også byen mange, store gaver, mest kjent er en stor donasjon til bygging av Sandefjord Rådhus med kulturhus og bibliotek. Han sto også bak flere store stiftelser og fond, ikke minst Anders Jahres Humani­­tære Stiftelse og Anders Jahres fond til vitenskapens fremme. Jahre var først gift med Dagny Brun, som døde allerede i 1940, 44 år gammel. To år senere giftet han seg på nytt, da med Bess Fredie Børresen, som bodde på Midtåsen til hun døde i 2006.

På slutten av 1920-tallet ønsket Jahre å kjøpe Midtåsen for å bygge en stor villa der. Området hadde tidligere tilhørt Sandar Prestegård, og Sandar kommunes politikk hadde fram til da vært at Prestegårdens arealer bare skulle festes bort, ikke selges. Saken skapte derfor stor debatt i kommunestyret, men til slutt vedtok kommunestyret i juli 1930 å selge eiendommen til Jahre for 15.000 kroner. Jahre engasjerte deretter arkitekt Arnstein Arneberg til å planlegge og bygge den store villaen på Midtåsen. Arneberg er kjent som arkitekten bak en rekke kjente bygg i Norge, bl.a. Oslo Rådhus og Skaugum. Han ble senere Jahres «faste» arkitekt, og står bak også bl.a. Park Hotell med Hvalfangstens hus og Ekeberg krematorium. 

Villa Midtås sto ferdig i 1934. Hovedhuset ligger høyt og fritt, omgitt av en vakker hage og et stort parkanlegg. Bygningen var opprinnelig utformet som en L, med en hovedfløy i to etasjer og en sidefløy i én etasje. På slutten av 1950-tallet ble sidefløyen bygd på med en etasje, bl.a. for tjenestefolket. I 1960 ble hovedfløyen forlenget mot øst med festsalen «Arnebergstuen», i anledning av Jahres 70-årsdag året etter. Til anlegget hører også en portner-/sjåførbolig, med garasje i første etasje og bolig/oppholds­rom for besøkende privatsjåfører i andre etasje.

Eiendommen skulle fungere som både bolig for Jahre og til representasjon. I første etasje i hovedfløyens finner en både Jahres arbeidsrom, flere stuer for representasjon, kjøkken, og garderober og toaletter for gjester. Salongene er rikt utsmykket og har utsikt til parkanlegget, byen og innseilingen til havna. Rundt om finnes mange særegne tapeter, glassmalerier og malte dekorasjonene. De mest kjente værelset er nok Anders Jahres kontor, Arnebergstuen og Onassis-suiten. Jahres kontor er, foruten et flott kontor, kanskje best kjent for den store peisen, der det skal ha blitt brent viktige papirer i forbindelse med Statens sak mot Jahre og Jahre-boet om mulige skatteunndragelser og ulovlig plassering av midler i utenlandske skatte­paradiser på 1960- og 1970-tallet. «Arnebergstuen» ligger lavere i terrenget enn hoved­bygningen, med adkomst via en trapp fra spisestuen. Stor takhøyde, dekor og møblering gir rommet et monumentalt preg. Utformingen ble bestemt av fire store tapisserier som henger i salen. Onassis-suiten ligger i den «nye» fløyen mot øst, og fikk sitt navn etter den første gjesten som overnattet her, den greske skipsrederen Aristoteles Onassis. Han er ikke den eneste kjente personen som besøkte Midtåsen; vi kan i tillegg nevne bl.a. operasangeren Jussi Bjørling, sopranen Maria Callas, som også var Onassis’ partner, sjahen av Persia, Kong Olav V, og den svenske konten Carl XVI Gustav.

Hagen og parken er også planlagt av Arneberg. Mot sør er hagen bygget etter franske for­bilder, med rette plener, en overdådighet av blomster, og symmetriske bed og bassenger i akse mot Sandefjordsfjorden. Fra en opphøyet «platting» helt sør i hagen, er det storslått utsikt over byen og fjorden. På nordsiden av huset er parken anlagt som en engelsk landskapshage. Rundt om i hele hage- og parkanlegget finnes både dammer, figurer og skulpturer, av både mennesker og dyr.

Etter at Bess Jahre døde, ble eiendommen fredet som kulturminne, både bygningene og hagen. Den eies i dag av Sandefjord kommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse, og benyttes til både kurs/konferanser, private arrangementer og kulturarrangementer. Hagen, parken og friområdene er åpne for publikum hver dag, og det arrangeres guidede omvisninger i bygningene. I parken finnes også en paviljong med utstilling av arbeider av skulptøren Knut Steen.

Kilder: Wikipedia.no; Olstad, Finn: Sandefjords Historie, bind 2, 1997; Visit Vestfold - visitvestfold.com; Holtedahl, Svein: På tur til Mokollen og Midtåsen, Kulturminner, Sandar Historielag, 2011.