I 1953 ble det utlyst en kunkurranse  om et monument som som skulle være et historisk
minne over Sandefjords hovednæring over mange år - hvalfangsten. Det kom inn over 100 utkast.
Valget falt på den 29 årige Sandefjordskunstneren Knut Steen.
Lærer ved billedakdemiet Alf Bjorhusdal ble innkalt som hjelp til oppgaven.
Rammen for kostnadene startet med et budsjett på 150.000 som  etterhvert endte på 1,7 millioner.
Dette tilsvare minst "16,7 mill. i 2003 kr." 
Ingen tilfeldigheter,skulle forstyrre prosessen. En prøve oppsettning i 1955 ble ble laget utenfor 
thor Dahl bygget og Kurbadet. Senere ble også fontener og belysning testet i havnen.