Bilforretningen as ble etablert av Arvid Gulliksen  på 1970 tallet og i de lokalene som Dalens Bilruter tidligere hadde disponert. Bilforretningen overtok etter hvert agenturet for Fiat og Iveco lastebiler. Det var også drivstoffpumper fra BP ved anlegget.

Bedriften ble nedlagt  tidlig på 1980 tallet