Husmannsplassen Øvre Myra var hjemstedet til vognmann Peder Olaf  HansenHan var i mange år vognmann  i Sandefjord, og sønnen Hans Myhra ble i voksen alder en kjent kjøpmann i byen med frukt og tobakksbutikk på hjørnet av Torget og Jernbanealleen.

Øvre Myra var en meget gammel husmanns plass under prestegården i Sandeherred, og man kjenner bruerne helt tilbake til 1700 tallet. I dag er adressen Solvangveien 8 et kulturhistorisk møtested for foreningene Gamle Sandefjord og Sandar Historielag, og de gamle bygningene er totalrenovert

Se bilde av stedet idag