29.09.1936: Politistasjonen

Se bilde av stedet idag
   
https://www.lardex.net