Den nærmesste bygningen til høyre  er Rådhusgata 17 med brannstasjonen og neste Rådhusgata 18 med byens politistasjon

Se bilde av stedet idag