Gullsmed Johs Bjørnerud as ble etablert av Johannes Bjørnerud (1889 - 1956) den 3. juni 1918. Butikklokalet han startet i var på ca 40 kvm. I 1951 ble lokalet utvidet da nabobutikken la ned sin virksomet. Midt på 1950 tallet overtok sønnene Finn Bjørnerud(1922-1994) og Gunnar Bjørnerud. Senere forlot Gunnar Bjørnerud forretningen og etablere egen gullsmedforretning i Larvik.

Etter at Finn Bjørnerud døde i 1994 overtok døtrene Ellen K Bjørnerud og Mari-Anne Bjørnerud Sagatun driften. Bedriften ble lagt ned tidlig på 2000 tallet