Apoteket Nordstjernen ble oppført i 1900, like etter bybrannen i Sandefjord. Bygningen ble oppført etter tegninger av Kristiania-arkitekten Carl Michalsen, som også tegnet den nye Sandefjord Kirke i 1903 øverst i gata, og bankbygningen lenger nede.
Nordstjernen ble bygget for apoteker Osvald Fredrik Bruun fra Horten. Han var bestyrer av apoteket i Sandefjord allerede i 1875, da han overtok ansvaret  etter apoteker Axel Chr. Krog. Han var allerede som 17-åring apotekerdreng hos Krog.  O. F. Bruun var gift med Valborg Grønbeck, pleiedatter av Carl Schanke, sorenskriver i Tromsø. 
Apotekergården er en hjørnebygning til to gatehjørner utformet i en livlig blanding av hollandsk nyrenessanse og jugendstil. 
Fasader i rød tegl, og dekorerte felter i puss og stukk, med innslag av lysere tegl. 
Bortsett fra hjørnepartiet var bygningen opprinnelig oppført i 2 etasjer, noe som blant annet synes på vindusutformingen. – For øvrig har bygningen et mangfold av stilarter.

En spesiell dekorativ oppmerksomhet er viet vinduenes brystningsfelter. Selve hovedhjørnet markeres kraftig av et hengende tårn der spiret er bekronet med en spennende smijernsutsmykning over den skiferkledte løkkuppelen. Tårnet flankeres av to trappegavler. Det andre hjørnet er mer forsiktig markert, med en liten kuppel.

Anvendt litteratur/kilder:
Kulturminner 5.6, 1991 - Sandar historielag

Se bilde av stedet idag