Kjøreskoleregningen fra 1954 forteller at det fantes en kjøreskolelærer med navnet T. Klopp i Sandefjord, og at han tok kr. 12.50 pr. kjøretime. Interesserte kan jo sammenligne med hva tilsvarende undervisning koster i dag. En omregningskalkulator for pengeverdi forteller at nevnte timepris på 12,50 vil være kr. 193,20 i dag (2019). Regningen er utlånt av kjøreskoleeleven Finn Angell Thorsen. 

Se bilde av stedet idag