Lauritz Pedersen Slagteri og Pølsefabrikk ble etablert allere i 1870.  Lauritz Pedersen var en driftig mann som i tillegg til slagteri og pølseri også deltok i politikk og samfunnsliv. Blant annet satt han i det midlertidige bystyret i Sandefjord i 1945 som representant for Venstre. Han var også en ivrig avholdsmann.

Les mer
Se bilde av stedet idag

Etter at Lauritz Pedersen døde, overok hans sønn Carsten Pedersen. 
Freddy Henriksen som begynte sin løpebane i kjøttbransen som lærling hos Lauritz Pedersen, kjøpte forretningen på 1970 tallet. Da hadde han allerede overtatt Arne Skjeggerød slakterbedrift i Tønsberg. Denne ble etablert i 1955. I 1977 kjøpte Freddy Henriksen først Fosserbutikkene, og senere Lauritz Pedersen