Arne Lindhjems kolonialbutikk, oppstart rett etter 1945. Ble drevet frem til ca 1985.
Forretningen ble i slutten av 1970-tallet utvidet med et nybygg og selvbetjeningsbutikk mot Schanches gate.