Håkon Havnås etablerte sin slakterforretning på Aagaards Plass 3 tidlig på 1930 tallet. Mye av fordlingen av kjøttet og pølsemakeriet var i bakgården. Hanvås hadde også en produksjonsavdeling med slakteri i Kodal