Herskapsbolig og småbruk skilt ut fra Sandar prestegård i 1887.
Hovedbygningen ble bygd i 1888.
Haldor Virik var eier 1914-32 og hadde et betydelig hestehold.
Alf C. Olsen og senere hans sønn Anton-Christian var eiere 1932-86.
Særlig under krigen var det et omfattende landbruk på Åsly og om sommeren ble dyra flyttet ut til Nærholmen.
Hovedbygningen ble revet først på 1990-tallet og hele området ble bygd ut med boliger.