Stormannsgård med lavadelig slekt fra ca. 1350 - 1460.
Adelsgods/grevegods fra 1600-tallet.
Etter hvert delt opp i syv gårdsbruk.
Gårdene frikjøpt fra Treschow 1836 - 1856.
Gullik Sørensen Bøe (1809 - 86) var skutereder, bonde og kommunemann.
Bø skole var i bruk fra 1873 - 1918 da Haukerød skole ble tatt i bruk.