Gårder med næring på sjø og land.
Delt i to bruk, østre og vestre, på 1300-tallet.
Senere oppdelt i mange bruk.
På tre av Buergårdene har det bodd skippere.
Iflg. Knut Dag Furuheim bodde hans besteforeldre David Albert Larsen og Johanne Otilie Larsen på gården før bestefar til Bjørn Hasås overtok gården. Fisker Finn Larsen, Mefjordveien 5 ble født her i 1924. Furuheims besteforeldre flyttet hit etter å ha vært bestyrer på Holtan gård hos Abraham Holtan.
Knut Nalum på Østre Buer er i dag (2009) den eneste bonden på Vesterøya som lever av gården.