Gårder med næring på sjø og land.
Delt i to bruk, østre og vestre, på 1300-tallet.
Senere oppdelt i mange bruk.
På tre av Buergårdene har det bodd skippere.
Knut Nalum på Østre Buer er i dag (2009) den eneste bonden i Vesterøya som lever av gården.