Bugården delt i tre gårdsbruk i 1748.
Den rike og mektige lensmann Tor Klavenes hadde det nordre bruket fra 1793 til sin død i 1854.
Det nordre bruket ble delt i to ca. 1855.
Tore J. Botne fra Ryfylke kjøpte den søndre delen i 1910, og drev bruket godt opp.
Arealene gikk til utbygging i årene etter krigen og fram til 1987.