Delt i tre bruk i 1748.
I første del av 1800-tallet drev Hans Nilsen Bugården både sag, kvern, vindmølle og brennevinsbrenneri.
Kjøpmann Mathias Borge overtok gården i 1875.Sammen med en bror drev han forretning i Storgata.
I 1933 kjøpte Einar Klavenes gården og startet en sterk utbygging. På det meste hadde gården 50 kuer og 11 hester.
Uthuset brant i 1945. Nytt uthus ble oppført 1949.
Arealene ble solgt til parker, skoler og boligutbygging 1947 - 1965.