Navnet kommer av at gårdene ligger på et eid mellom Mefjorden og Tønsbergfjorden.
Delt i to bruk ca. 1710, nordre og søndre.
Intensiv grønnsakdyrking i regi av familiene Haakonsen og Jensen-Eian før og i mange år etter krigen.

Skippere bodde på begge bruk på 1800-tallet.