Het Sjuevollen fram til 1880.
Bygslet bort til skipper Olaves Olsen fra Gokstad i 1832.
Solgt til maskinentreprenør Fred A. Andersen.i 1974, som fortsatt i 2009 er eier.