Den største gården på Engø ble i 1868 kjøpt av en bonde fra Kodal, Lars Skorge. Han var far til den legendariske Sandarlensmannen Fredrik Enge, som var født i 1864 og døde i 1957.
Grunnet alle sine verv flyttet han med familien til Dølebakken. En gårdsbestyrer tok seg av driften av gården.
I dag (2009) er det barnebarnet Tore Fredrik Enge som eier gården.