Delt i Nordre og Søndre ca. 1600 eller før. 13 gårdsbruk og flere småbruk i tida etter krigen.
Sjøfart og hvalfangst som viktig næring for beboerne.
Skipper Paul Christian Thoresen kjøpte et bruk på Søndre Fevang i 1836, og bygde opp en større gård.
Gården solgt til Maj Engelstad i 1939.
Sønnen Knut drev den mekaniske bedriften Kemek på gården fra 1948 til 1956.
Tredje generasjon Engelstad, Jon, eier og driver gården i 2009.