Bruk 1 (Enge-Hansens gård)
Kjøpt av skipsreder Jakob Kristoffersen Freberg i 1844.
Husholdnings- og vevskole i 1905-15.
Til familien Enge-Hansen i 1924.
I dag (2009) Sandefjords største melkeproduksjonsbruk med ca. 65 årskuer.

Bruk 2 (Berntsens hus)
Skipsreder Ole Nilsen Gokstad kjøpte gården i 1849.
Framhuset sto ferdig i 1853 etter seks års byggetid.
Framhuset skilt fra fra gården i 1912.
Resten av jorda solgt til naboer i 1984.