Bruk 1 (Husebys gård)
Skipsreder A. C. Gokstad bygde det store framhuset, Sandars største, i 1860-årene.
Jordbruksskole for døve 1903-1924.
Huseby og Hvatum kjøpte gården i 1939, og den er nå i familien Husebys eie.

Bruk 2 (Haakestads og Gogstads gårder)
Delt i to bruk i 1780.
Skipsreder Anders Hansen Solberg hadde det østre bruket fra 1870-årene til 1908.
Arnt Haakestad kjøpte det østre bruket i 1923 og satset sterkt på grønnsaker.
Gården er ennå i Haakestadfamiliens eie.
Det vestre bruket er i eie til familien Gogstad, og har vært i slekta siden ca. 1750.