Småbruket Gråbakk - Torp lå mellom rullebanene på Torp flyplass og gården har vært med på å gi navnet til Torp flyplass.