Delt i Øvre og Nedre Hasle på 1300-tallet.
Videre delt opp i åtte bruk først på 1700-tallet.
Syv skippere og to skipsbyggmestre bodde på Haslegårdene i siste del av 1800-tallet.
I dag (2009) er det nærmere 1000 boliger på Hasles grunn.