Delt i Nordre og Søndre Haukerød før 1400.
Gjestgiver- og skysskaffergård og postskifte fra ca. 1660 til 1887.
Fast tingsted fra ca. 1700.

Søndre Haukerød er en av Sandefjords største gårder, med ca. 420 dekar jord og ca. 930 dekar skog. I tillegg kommer ca. 200 dekar fast leid jord fra Nordre Haukerød.