Opprinnelig et lite bruk, som gjennom dyktige folk med penger fra hvalfangsten ble drevet opp til en storgård.
I nåværende slekt fra 1874, da den ble kjøpt av Håvald Abrahamsen Vaggestad.
Har i 100 år vært eid av 3 generasjoner Einar Abrahamsen.
Tunet ble flyttet til næværende sted (2009) på slutten av 1870-tallet.
Det stor uthuset, med Einar Abrahamsen som byggherre, sto ferdig i 1934.
Husdyrholdet sluttet i 1965.