945 hadde gården 55 da. jord og ca. 100 da. utmark, og besetningen var 1 hest, 12 kuer, 5 okser, 250 griser og 20 høns.
Johan Bjørvik kom til gården fra Sunnfjord i 1921 med familie og kuer. Var visstnok den første som startet med fleskeproduksjon i større målestokk i distriktet.
Ola Bjørvik overtok i 1945 og drev med griser til 1954, da tomt og hus ble solgt til Sandefjord kommune til kirke og prestebolig.
Uthuset som var fra 1600-tallet ble revet ca. 1955. Det lå der Vesterøy kirke ligger nå (2009), og framhuset er prestebolig.
Kilde: Et sted i Sandefjord av Roger Davidsen.