Østre Kamfjord strekker seg fra Gokstad utover langs vestsiden av indre del av Mefjorden.
Delt i fire bruk i årene 1655 - 1720.
Gullik Nilsen Kamfjord var en av Sandars mest kjente menn, i første rekke som politiker.
Arealer til Gråten skilt ut i årene 1910-30.
Gokstad skole ligger på Østre Kamfjord, og ble tatt i bruk i 1965.