Christoffer Hvidt, Sandefjords fremste borger i sin tid, bodde på Vestre Kamfjord 1815-62.
Den prektige hovedbygningen ble ferdig i 1854.
Kjøpt av rikmannen Even Andersen Haughem i 1862.
Kjøpt av verkseier Christen Christensen i 1898.
Jord og skog med det store uthuset solgt til Jørgen Jahre i 1907. Nytt framhus for den utskilte eiendommen bygd nord for uthuset.
Skipsreder Søren Lorentz Christensen, senere hans enke, hadde eiendommen 1915-55.
Hvalfangstbestyrer Finn Andersen-Ranberg kjøpte eiendommen 1964, senere eid av hans datter og svigersønn.