Navn etter det lange jordet og befolket av sjøfolk og fiskere.
Delt i fem bruk for over 200 år siden.I dag er to av disse gårdene helt borte.
På gården til Jon Langeby ligger det gamle framhuset helt inntil veien, mens uthuset er revet.
Gården som sist ble drevet av Torgun og Alfred Johannessen, lå ca. 100 meter lenger nord, med framhuset og uthuset på hver sin side av veien. Husene ble revet ca. 1960, for å gi plass til veiutvidelse.
Ca. 150 meter enda lenger nord lå en gård til, helt inntil veien på østsiden. Her bodde fra 1832 til 1857 seilskuteskipperen Anders Fredriksen fra Øde-Bergan. Fram til 1946 var det familien Danielsen som bodde her og drev gården, med hest og 3-4 kuer.
Lengst i nord på Langeby, like øst for veien, ligger husene på gården som fram til 1978 tilhørte familien Haraldsen.
I 1935 kom det en ny næring til Langeby. Da startet Olaf Olsen Langeby "badeetablissement" med badehus og stupetårn.