Under kronen og greven fram til hhv 1937 og 1871.
Delt i to bruk i 1690.

Mjølløst søndre
Skutereder Søren Aakessøn bodde på det søndre bruket fra 1866 til sin død i 1893.
I 1947 ble Søndre Mjølløst kjøpt av Olav Ludahl fra Hedrum, som tidligere hadde kjøpt en gård på Unneberg.
I dag (2009) er det hans sønn , Ole Christian Ludahl, og kona Marianne, som har gården.

Mjølløst nordre
Det nordre bruket ble kjøpt av Sandar kommune til "fattighjem" i 1887, og var i bruk som gamlehjem til 1956.
Blå Kors rykket inn på nordre Mjølløst i 1961.
I dag (2009) er det ettervernshjem der.