Østerøyas største bondegård med 150 dekar jord og ca. 500 dekar skog og utmark.
Skuteverv og opplagshavn som hørte til gården, i Namløsbukta.
I samme slekt i ca. 300 år.
Eies i dag (2009) av Tor Olav Andersen, 8. generasjon, som overtok gården i 1972..