Storgård ved Lahellefjorden, som tidlig ble delt opp i flere bruk.
På 1800-tallet bodde det skippere på alle de fire hovedbrukene.
Østre Nes var en stor eiendom. Den besto ikke bare av neset hvor vi nå har hyttebyen på Østre Nes. I tillegg kom hele Solløkka-området fram til Rovebekken, samt det nordenfor nevnte området som begrenses av bekken og Oksås, sørvest og sør for Slenes.

Bruk 1 (From/Kvalsten)
Ligger litt nordvest for de andre.
Brukt 2 (Christensen)
Husene lå tidligere på jordet sør for Bruk 3, slik at tre av brukene på Østre Nes da lå etter hverandre fra nord til sør.
Bruk 3 (Tuft)
Framhuset på gården er bygd i 1817, og er helt likt framhuset på Bruk 4.
Brukk 4 (Hunskaar)
Eldste del av uthuset er muligens fra midt på 1600-tallet.