Opprinnelig en mindre gård, trolig utskilt fra Brønnum.
Skipsreder Søren Ludvig Sørensen utvidet gården med parter fra Brønnum og Sørby, og bygd nytt framhus ca 1850.
Bondekjempen Einar Hole kjøpte gården i 1916 og drev stort med melkeproduksjon og pelsdyr.
Senere ble gården overtatt av Eidi Hole, niese av forrige eier Håvard Hole.