I 1735 kjøpte sersjant Lars Hanssøn Ormestad og er stamfar til den slekt som ennå sitter på Østre Ormestad. 
I 1776 ble Ormestad delt i Østre og Vestre.
Det østre bruket fortsatte i familiens eie. Anders Christian Larsen (1829-1912) var seilskuteskipper og reder.
Barnebarn av Anders Christian, Asta, ble gift med Harald Rød som etter krigen satte i gang en storstilt planting av frukttrær.
Gården eies i dag (2009) av hans barnebarn, Inger Hilde Rød.