Ved auksjonsskjøte i 1840 kjøpte skipper Michael Tholvsen bruket, som han i 1855 overdro til sin svigersønn, skipper Per Kristian Olsen fra Buer.
Han gikk konkurs og gården ble i 1887 overtatt av svigersønnen, Carl Martin Hansen, som var skipsfører gjennom 30 år.
Carl Martin's sønn, Peder, overtok i 1937. Han drev gjennom 50 år tradisjonell gårdsdrift, med kuer som som både ble stelt godt og melka godt.
I tillegg var han bygdeslakter