Delt i to bruk i 1758.
Det nordre bruket ble i 1838 kjøpt av lensmann Tor Klavenes, som i 1816 hadde opprettet et skipsverft ved stranda her.
Under navnet Birkerød var det direktørbolig for FMV til ca. 1935.
Det søndre bruket ble i 1857 solgt til skipsreder Martin Larsen Bettum som samlet de to brukene på Vestre Rød til ett i 1890.
Rødsåsen (ble kalt Sofienlund), med arealer helt over til Vindalveien, ble solgt 1898 til Søren Lorentz Christensen.
Sønnen til "Bettumen", Magnus Larsen, solgte i 1902 resten av gården til byggmester Hans Larsen Barth. Hans sønn, Harald Barth, overtok 1929 (untatt Sommerset) og stykket ut til tomter.
Eiendommen Sommerset ble skilt ut fra Vestre Rød i 1911.